top of page
baby-sitting-in-grass-reaching-to-the-sk
Dra jou waardes en standaarde oor aan jou kinders...so sal jy as ouer altyd lewend bly in hul menswees...
Watercolor Leaves

Welkom

Die praktykmissie van Karien Camphor is om te verseker dat alle voornemende ouers en ouers met kinders, sal voel dat hul hier goed voorberei sal word en die nodige inligting gaan verkry om eendag ‘n emosioneel volwasse en gelukkige kind die wêreld in te stuur.

 

Om die belang van die gesin te erken as die basis van'n moreel gesonde gemeenskap en die gesin te koester as die belangrikste entiteit van ‘n gemeenskap.

Om ook te verseker dat ouers by die praktyk kan ervaar dat daar na hul geluister word en raad kry om ouerskap ‘n wonderlike ervaring vir hul te maak.

Welcome

The mission of Karien Camphor is to ensure that all prospective parents and parents with children will feel that they will be well-prepared here and will obtain the necessary information to one day send an emotionally mature and happy child into the world.

 

To acknowledge the importance of the family as the foundation of a morally healthy community and to nurture the family as the most important entity of a community.

Also, to ensure that parents can experience at the practice that they are being listened to and receive advice to make parenthood a wonderful experience for them.

Dry Leaf

Wat bied ons aan?/ What do we offer?

VOORGEBOORTE

KLASSE

NAGEBOORTE KLASSE

NOODHULP KURSUS

IMMUNISASIE

BABA

VERSORGINGSKURSUS

BABA

MASSERING

PRIVAAT

KONSULTASIES

Skakel

012 99 11111

Growing Baby
bottom of page