top of page
Karien Camphor

Wie is Karien Camphor?

  •  Geregistreerde verpleegkundige (B.Cur UP)

  •  Afgelope 41 jaar in praktyk

  •  Twee bevallings self ervaar

  •  Persoonlike aandag en in 'n  aangename warm omgewing

 

Waarom Voorgeboortekursus?

Ouerskap is sekerlik die wonderlikste en lewensverrykingste ervaring vir ouers.

Om hierdie ervaring te geniet is dit belangrik om julle as ouers goed voor te berei met die nodige kennis om hierdie 'n aangename ervaring te maak. 

Ouerskap is die belangrikste belegging in jul lewe en daarvoor is kennis nodig wat in die voorgeboortekursus aangebied word.

Die nageboorte periode bring sy eie vrae en bekommernisse. Doen hierdie kursus om al julle bekommernisse en vrae te beantwoord te kry, ook om net te sien -

" Ons is oulike ouers en doen goed',  die kursus gee ouers die nodige gemoedsrus.

Ek het ‘n passie vir swanger vrouens, ouers en babas en ek stap hierdie pad graag saam met julle.

lavender
Baby

Who is Karien Camphor?

  • Registered nurse (B.Cur UP)

  • Over 41 years in practice

  • Experienced two childbirths herself

  • Personal attention and in a pleasant warm environment

 

Why Antenatal Classes?

Parenthood is certainly the most wonderful and enriching experience for parents.

To enjoy this experience, it is important for you as parents to be well-prepared with the necessary knowledge to make it a pleasant experience.

Parenthood is the most important investment in your life, and for that, knowledge is needed, which is offered in the antenatal classes.

The postnatal period brings its own questions and concerns. Take this course to get answers to all your concerns and questions, also just to see -

"We are cute parents and doing well", the course gives parents the necessary peace of mind.

I have a passion for pregnant women, parents, and babies, and I gladly walk this path with you.

bottom of page