top of page

Voorgeboorte Klasse/ Antenatal Classes

 

Duur van die kursus is 12 weke. 

Duration of the course is 12 weeks.

Kursus begin vanaf 20 weke van swangerskap en word op

Dinsdae van 17h30-19h00 aangebied.

Course starts from 20 weeks of pregnancy and is offered on Tuesdays from 17:30-19:00.

 

Jy kan 2500 Vitality punte verdien op jou Discovery plan wanneer die kursus bywoon word.

Faks of epos die faktuur na Discovery om die punte te eis.

You can earn 2500 Vitality points on your Discovery plan when attending the course.

Fax or email the invoice to Discovery to claim the points.

Nageboorte Klasse/ Postnatal Classes

 

Nageboorte klasse word aangebied op

Dinsdae oggende vanaf 09h30-12h00. Mamma en baba woon klasse by.

Postnatal classes are offered on Tuesday mornings from 09:30-12:00.

Mom and baby attend classes together.

Bywoning van die kursus begin as jou baba twee weke oud is.

Attendance of the course starts when your baby is two weeks old.

Klasse duur 8 weke. Onderwerpe wat behandel word is onder andere:  Vaste voedselprogram, Mylpaalontwikkeling, Tandontwikkeling en die Spysverteringstelsel.

Classes last for 8 weeks. Topics covered include, among others: Solid food introduction, Milestone development, Tooth development, and the Digestive system.

Noodhulp Kursus/ First Aid Course

 

Die kursus word aangebied vir ouers of voornemende ouers en behels basiese noodhulp in 'n noodsituasie wat CPR insluit.

The course is offered to parents or prospective parents and covers basic emergency response in an emergency situation, including CPR.

Die kursus word elke 6-8 weke aangebied.

Die kursus word gewoonlik op 'n Woensdagaad aangebied en vind plaas van 17h30 - 20h00.

The course is offered every 6-8 weeks.

The course is usually offered on a Wednesday evening and takes place from 17:30 - 20:00.

Babaversorgingskursus/ Baby Care Course

Een dag kursus vir babaversorgers/ nannies  word elke

6 - 8 weke aangebied.

A one-day course for baby caregivers/nannies is offered every 6 - 8 weeks.

Vrydae 08h00 - 17h00

Fridays 08:00 - 17:00

Babamasseringskursus/ Baby Massage Course

 

Leer hoe om jou babatjie te masseer.

Liefdevolle aanraking is baie belangrik vir jou babatjie se ontwikkeling.

Learn how to massage your little baby.

Loving touch is very important for your baby's development.

 

Massering help om 'n band te vorm tussen baba en ouer.

Dit is al bewys dat babas wat masseer word kalmer is, beter slaap en verbeter bloedsomloop.

Massage helps to form a bond between baby and parent.

It has been proven that babies who are massaged are calmer, sleep better, and have improved circulation.

 

Privaat konsultasies/ Private Consultations

 

Ons bespreek melkvoedings, voedsel en mylpaalontwikkeling of enige ander aspek waaroor die ouer bekommerd mag wees en gee advies.

We discuss breastfeeding, nutrition, milestone development, or any other aspect that the parent may be concerned about and provide advice.

bottom of page