baby-sitting-in-grass-reaching-to-the-sk
Dra jou waardes en standaarde oor aan jou kinders...so sal jy as ouer altyd lewend bly in hul menswees...
Watercolor Leaves

Welkom

Die praktykmissie van Karien Camphor is om te verseker dat alle voornemende ouers en ouers met kinders, sal voel dat hul hier goed voorberei sal word en die nodige inligting gaan verkry om eendag ‘n emosioneel volwasse en gelukkige kind die wêreld in te stuur.

 

Om die belang van die gesin te erken as die basis van'n moreel gesonde gemeenskap en die gesin te koester as die belangrikste entiteit van ‘n gemeenskap.

Om ook te verseker dat ouers by die praktyk kan ervaar dat daar na hul geluister word en raad kry om ouerskap ‘n wonderlike ervaring vir hul te maak.

Dry Leaf

Wat bied ons aan?

VOORGEBOORTE

KLASSE

BABA

VERSORGINGSKURSUS

NAGEBOORTE KLASSE

BABA

MASSERING

NOODHULP KURSUS

PRIVAAT

KONSULTASIES

IMMUNISASIE

INFANTICARE BABASKOOL

Skakel

012 99 11111

baby growing icon copy_2.png